Πεπραγμένα

 

alz2

ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ 2016 

 1. Κανονική και Συστηματική Λειτουργία των Κέντρων Ημέρας καθημερινά στους χώρους που έχουν παραχωρηθεί από Εκκλησία και Δήμο.
 2. Προώθηση ενεργειών για την λειτουργία του Κέντρου Ημέρας (πρώην ΠΙΚΠΑ) Συνεργασία με 7η Υ.Π.Ε.
 1. Ενημερωτική εκδήλωση για την άνοια στο Πνευματικό Κέντρο Καλεσσών -μετά από πρόσκληση-, ομιλίες από τους εθελοντές επαγγελματίες υγείας της ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, τεστ μνήμης στους ενδιαφερόμενους πολίτες (Ιανουάριος 2016).
 2. Οργάνωση 3 διήμερων εκπαιδευτικών σεμιναρίων για επαγγελματίες υγείας σε συνεργασία με την Ελληνική Ομοσπονδία Alzheimer και το Ίδρυμα Νιάρχος.
 3. Προβολή παρουσίασης ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ στο διαδίκτυο Ολοκλήρωση ΦΩΤΟΡΕΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (Rendering) Κέντρου Ημέρας.
 4. Ολοκλήρωση προγράμματος Διασυνοριακής συνεργασίας Ελλάδα-Κύπρος. Τρίτη Ηλικία: Διαμόρφωση Πρωτοκόλλου Αξιολόγησης Νοητικών Λειτουργιών και Ποιότητας Ζωής και Αποτελεσματικά Προγράμματα Παρέμβασης  Ακρώνυμο Έργου: ΣΚΕΨΗ. Πραγματοποίηση ελέγχου από την αρχή πιστοποίησης.
 1. Ενημερωτική εκδήλωση για την άνοια από την Πρόεδρο του Δ.Σ. κα Ιωάννα Κορτσιδάκη, στην Εταιρεία COCO MAT μετά από πρόσκληση.
 2. Έναρξη συνεργασίας με Εργαστήριο ποιότητας ζωής ΤΕΙ Κρήτης και ΙΤΕ και συμμετοχή σε Πρόγραμμα Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (WHO)
 3. ΝΟΥΣ ΥΓΙΗΣ ΚΑΙ ΣΩΜΑ ΥΓΙΕΣ. Συμμετοχή ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ στο διεθνές συνέδριο MIBES (Ιούνιος 2016 στο ΤΕΙ Ηρακλείου).
 4. 5ο Παγκρήτιο Διεπιστημονικό Συνέδριο ν. Alzheimer και συναφών διαταραχών και 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο στην ενεργό και υγιή γήρανση. ΝΟΥΣ ΥΓΙΗΣ 22-25 Σεπτεμβρίου 2016 στο Ηράκλειο με ελληνική και διεθνή συμμετοχή διακεκριμένων επιστημόνων. Προσυνεδριακές συναντήσεις και παρουσίαση Κειμένου Θέσεων το οποίο εστάλη σε αρμόδιους επίσημους φορείς (Υπουργεία, Βουλή, Πανεπιστήμια κ.λ.π).
 1. Συμμετοχή στο Πανελλήνιο συνέδριο συλλόγων ασθενών (Αθήνα 29 Νοεμβρίου 2016)
 2. Συμμετοχή στο Alzheimer University : Παρακολούθηση διήμερου εκπαιδευτικού σεμιναρίου (Οκτώβριος 2016) σχετικά με συμμετοχή εταιρών Alzheimer σε ευρωπαϊκά προγράμματα (HORIZON 2020, erasmus+ και άλλα) που οργανώθηκε από την Alzheimer International. Το ενημερωτικό υλικό του σεμιναρίου δόθηκε στους εθελοντές επαγγελματίες υγείας της ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ οι οποίοι οργανώθηκαν σε ομάδα με αυτόν το σκοπό.
 3. Συμμετοχή της ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ σε 2 διήμερα εκπαιδευτικά σεμινάρια για συλλόγους ασθενών που οργανώθηκαν και πραγματοποιήθηκαν από την Ακαδημία Ασθενών Prix Galien (18-19 και 24-25 Νοεμβρίου 2016). Ενημέρωση της ομάδας εθελοντών επαγγελματιών υγείας της ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ με το σχετικό υλικό.
 4. Συμμετοχή της ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ με 3 μέλη της (Σ. Παναγιωτάκης, Κ. Θεοδωράκη, Α. Κορτσιδάκη) στο Επιστημονικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Alzheimer.
 5. Τιμητικές διακρίσεις της Εταιρείας Νόσου Alzheimer και συναφών διαταραχών Νομού Ηρακλείου «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» στην Ευρώπη
  Α. Covenant on Demographic Changes in Europe:
  Η Εταιρεία Νόσου Alzheimer και συναφών διαταραχών Νομού Ηρακλείου «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ»
  Ιδρυτικό Μέλος και Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Οργανισμού.
  Β. Ανακήρυξη του Νομού Ηρακλείου Κρήτης ως Κέντρο  αναφοράς της Ευρώπης στην ενεργό και υγιή γήρανση, την πρόληψη και αντιμετώπιση  των εγκεφαλικών επεισοδίων και της ευπάθειας, μέσα  από ολιστικές  και καινοτόμες δράσεις κοινωνικών δομών και συστημάτων υγείας (Συμμετέχοντες Πανεπιστήμιο Κρήτης, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ, ΠΑΓΝΗ, ΙΤΕ, ΤΕΙ, Δήμος και Ιατρικός Σύλλογος Ηρακλείου). Συμμετοχή στην σχετική τελετή στις Βρυξέλλες.
 1. Συμμετοχή με πρόταση για χρηματοδότηση σε σχετική πρόσκληση προς οργανισμούς ΜΚΟ από την Global Sustain. Ψηφοφορία μέσω facebook. Διαδικασία σε εξέλιξη.
 2. Συμμετοχή στον διαγωνισμό ΣΟΑΠ Δήμου Ηρακλείου με σχετική μας πρόταση για λειτουργία Ολοκληρωμένου Κέντρου Ημέρας στο Ηράκλειο.
 3. Αποστολή πληροφοριών δραστηριοτήτων σε ίδρυμα ΤΙΜΑ.
 4. Συνέντευξη -μετά από πρόσκληση- της Προέδρου Δ.Σ. Ιωάννας Κορτσιδάκη σε περιοδικό ΗΝ-ΩΝ.
 5. Προετοιμασία για συμμετοχή στο Συνέδριο της Θεσσαλονίκης.
 6. Προγραμματισμός έκδοσης περιοδικού ΝΟΥΣ ΥΓΙΗΣ. Συλλογή ύλης.
 7. Εορτή Χριστουγέννων για τα μέλη και τους φίλους της ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 21 Δεκεμβρίου 2016
 8. Εορτή Χριστουγέννων για τους ασθενείς τους περιθάλποντες και φίλους εθελοντές στο «καφέ Alzheimer”. Δεκεμβρίου 2016.

 


logo

ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ 2015

 1. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ για νέο Δ.Σ., Ε.Ε. και Εξ.Ε., 11 Ιανουαρίου 2015. Εκλογή νέου Δ.Σ. Ε.Ε. και Εξ. Ε.
 1. Κανονική και Συστηματική Λειτουργία των Κέντρων Ημέρας καθημερινά στους χώρους που έχουν παραχωρηθεί από Εκκλησία και Δήμο.
 2. Κατάθεση υποψηφιότητας στα βραβεία Νησίδες Ποιότητας 2015 με παρουσίαση του έργου της ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
 3. ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ : ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ, Προσθήκη αγγλικής παρουσίασης
 4. Απόφαση Διοικητή 7ης ΥΠΕ για την ίδρυση και λειτουργία Ολοκληρωμένου Κέντρου Ημέρας για ηλικιωμένους ασθενείς με άνοια/ν. Alzheimer, στον χώρο δικαιοδοσίας 7ης ΥΠΕ, επί των οδών Μαλικούτη και Υγείας (πρώην ΠΙΚΠΑ) στο Ηράκλειο, με την απαραίτητη συμμετοχή και συνεργασία της Εταιρείας Νόσου Alzheimer και συναφών διαταραχών Ν. Ηρακλείου «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» και κλινικών ΠΑΓΝΗ και Βενιζελείου. Δρομολόγηση απαραίτητων διαδικασιών, Σχεδιασμός, Οργανόγραμμα, προώθηση σχεδίων ανακαίνισης του Ανάθεση σε αρχιτέκτονες για παρουσίαση (RENDERING).
 5. Ολοκλήρωση προγράμματος Διασυνοριακής συνεργασίας Ελλάδα-Κύπρος. Τρίτη Ηλικία: Διαμόρφωση Πρωτοκόλλου Αξιολόγησης Νοητικών Λειτουργιών και Ποιότητας Ζωής και Αποτελεσματικά Προγράμματα Παρέμβασης Ακρώνυμο Έργου: ΣΚΕΨΗ
  Συμμετοχή ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ σε επιστημονική ημερίδα στο  Πανεπιστήμιο Κύπρου Μάιος 2015
 1. Επιστημονική ημερίδα στο Πανεπιστήμιο Κρήτης με συμμετοχή της ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ για την ολοκλήρωση του προγράμματος ΣΚΕΨΗ
 2. Επετειακό εκπαιδευτικό σεμινάριο για επαγγελματίες υγείας και περιθάλποντες ασθενών με άνοια 25 και 26 Σεπτεμβρίου 2015 στο ΕΒΕΗ.
  1. Έκδοση επετειακού γραμματοσήμου για 10 χρόνια από ιδρύσεως της ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
  2. Έκδοση φυλλαδίου πρακτικών οδηγιών για περιθάλποντες ασθενών με άνοια
 1. Προγραμματισμός έκδοσης περιοδικού ΝΟΥΣ ΥΓΙΗΣ. Συλλογή ύλης.
 2. Κατάθεση αίτησης προς τον ΕΟΦ για έγκριση της 5ης Παγκρήτιας Διεπιστημονικής Συνάντησης ν. Alzheimer και συναφών διαταραχών και του 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου στην ενεργό και υγιή γήρανση. Σεπτέμβριος 2016 στο Ηράκλειο. Προκαταρκτικό πρόγραμμα του Συνεδρίου και της Συνάντησης.
 3. Επιστημονική ενημερωτική εκδήλωση για την άνοια. Διοργάνωση Δήμου Χερσονήσου, ΚΑΠΗ και ΚΗΦΗ σε συνεργασία με την Εταιρεία νόσου Alzheimer και συναφών διαταραχών N. Ηρακλείου «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» Νοέμβριος 2015, Άνω Χερσόνησος
 1. Ενημερωτική εκδήλωση για την άνοια στην Παναγιά, δήμου Μινώα Πεδιάδος, ομιλίες από τους εθελοντές επαγγελματίες υγείας της ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, τεστ μνήμης στους ενδιαφερόμενους πολίτες.
 2. Ενημερωτική εκδήλωση για την άνοια στο Καστέλι, ομιλίες από τους εθελοντές επαγγελματίες υγείας της ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, τεστ μνήμης στους ενδιαφερόμενους πολίτες.
 3. Συμμετοχή της ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ στο ετήσιο συνέδριο όλων των συλλόγων ασθενών στην Αθήνα Νοέμβριος 2015
 4. Εορτή Χριστουγέννων για τα μέλη και τους φίλους της ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, 16 Δεκεμβρίου  2015 στο Ξενοδοχείο GALAXY.
 5. Εορτή Χριστουγέννων για τους ασθενείς τους περιθάλποντες και φίλους εθελοντές στο «καφέ Alzheimer18 Δεκεμβρίου 2015
 6. Συμμετοχή της ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ στις εκλογές της Ελληνικής Ομοσπονδίας Alzheimer και ανάδειξη της Προέδρου στην 2η θέση της ψηφοφορίας.

logo

ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ 2014

 1. Κανονική και Συστηματική Λειτουργία των Κέντρων Ημέρας καθημερινά στους χώρους που έχουν παραχωρηθεί από Εκκλησία και Δήμο, από Δευτέρα έως Παρασκευή.
 2. Επικοινωνία μέσα από την Τέχνη ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ – ΓΛΥΠΤΙΚΗΣ ΜΕ ΕΡΓΑ ΚΡΗΤΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ (1-8 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΣΤΗΝ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΓΙΟΥ ΜΑΡΚΟΥ)
 3. Προετοιμασία του προγράμματος δωρεάς εγκεφάλου με πρωτόκολλο υπογεγραμμένο από τον Καθηγητή Ψυχιατρικής κ. Α. Βγόντζα και το μέλος της Επιστημονικής μας Επιτροπής και Νευρολόγο Επικ. Καθηγητή Π.Κ. κ. Ι. Ζαγανά.
 4. ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ : ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
 5. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ της πόλης. Τακτικές ενημερωτικές επισκέψεις με ψυχολόγους. Βιβλιαράκι ενημέρωσης των παιδιών για τους παππούδες που αλλάζουν συμπεριφορά. Προβολή ταινίας μικρού μήκους σχετική με τη νόσο Alzheimer. Δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στην πρόληψη μέσω της εκπαίδευσης για σωστή διατροφή και άθληση από νεαρή ηλικία.
 6. «Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» σε συνεργασία με το Σχολείο 2ης ευκαιρίας Δήμου Μινώα διοργάνωσε ανοικτή εκδήλωση ενημέρωσης  με θέμα  ΑΝΟΙΑ – ΝΟΣΟΣ ΑΛΤΣΧΑΪΜΕΡ ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ την Τετάρτη 14 Μαΐου 2014 και ώρα 19.00 στις σχολικές εγκαταστάσεις Καστελίου.
 7. Ενημερωτική εκδήλωση με τεστ μνήμης στο χωριό Βενεράτο μετά από πρόσκληση.
 8. Διάφορες Ενημερωτικές εκδηλώσεις σε εκκλησίες της πόλης και του Νομού, σε Οίκους Ευγηρίας και σε σχολεία, με την ευκαιρία του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Alzheimer 21 Σεπτεμβρίου.
 9. 4ο Παγκρήτιο Συνέδριο Νόσου Alzheimer και συναφών διαταραχών με διεθνή συμμετοχή «ΧΡΥΣΗ ΗΛΙΚΑ» 26, 27 και 28 Σεπτεμβρίου 2014 Ξενοδοχείο GALAXY. Πραγματοποιήθηκαν παράλληλες επιστημονικές συναντήσεις προγράμματος ΣΚΕΨΗ- πρόγραμμα INTERREG διασυνοριακή συνεργασία Ελλάδα – Κύπρος.
 10. Προετοιμασία για έναρξη δωρεάν εφαρμογής προγράμματος Νοητικής Ενδυνάμωσης SOCIABLE σε συνεργασία με Singular Logic για ανοϊκούς ασθενείς.
 11. Επίσκεψη της Προέδρου της ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ κας Ιωάννας Κορτσιδάκη στην υφυπουργό κα Παπακώστα μαζί με την Πρόεδρο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Alzheimer καθηγήτρια κα Τσολάκη και την Πρόεδρο της Εταιρείας Alzheimer Αθηνών κα Σακκά, σχετικά με κατάθεση σχεδίου διαβούλευσης για την άνοια και συνεχιζόμενη συμμετοχή στο εθνικό σχέδιο δράσης για την άνοια
 12. Συνέχεια προγράμματος Διασυνοριακής συνεργασίας Ελλάδα-Κύπρος 2007-2013. Τρίτη Ηλικία: Διαμόρφωση Πρωτοκόλλου Αξιολόγησης Νοητικών Λειτουργιών και Ποιότητας Ζωής και Αποτελεσματικά Προγράμματα Παρέμβασης Ακρώνυμο Έργου: ΣΚΕΨΗ
 • Ιούλιος 2014 Επίσκεψη με ψυχαγωγικό σκοπό στον οίκο ευγηρίας ΦΡΟΝΤΙΔΑ με ολόκληρη την ομάδα του “καφέ Alzheimer”.
 • Σε συνεργασία με τον Σύλλογο Μαραθωνοδρόμων Κρήτης οργανώθηκε και πραγματοποιήθηκε ενημερωτική εκδήλωση στη ΝΙΣΥΡΟ για ενημέρωση των κατοίκων του νησιού, πραγματοποιήθηκαν δωρεάν τεστ μνήμης από κλιμάκιο της Εταιρείας μας.
 • Εορτή Χριστουγέννων Κυριακή 21 και Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2013 στο Ξενοδοχείο GALAXY με την συμμετοχή 300 ατόμων (περιθάλποντες και μέλη της ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ).

 

 

 

 

 

 

 

    

 

    

Comments are closed.