Συμμετοχή – 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νόσου Alzheimer

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ του Ηρακλείου με χαρά ανακοινώνει την
συμμετοχή της στο 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νόσου Alzheimer (PICAD) και 3ο Μεσογειακό Συνέδριο Νευροεκφυλιστικών νοσημάτων στην Θεσσαλονίκη από 14-17 Φεβρουαρίου 2019

Ευχόμαστε σε όλους τους συμμετέχοντες καλή επιτυχία όπως επίσης και στην Οργανωτική και Επιστημονική Επιτροπή των συνεδρίων.
Η συμμετοχή της ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ:

Ολοκληρωμένη Γηριατρική Φροντίδα
Πρόεδροι: Ι. Κορτσιδάκη, Χ. Λιονής
1.Μέτρηση και πρόληψη της ευπάθειας στο ειδικό ιατρείο και το ιατρείο στην κοινότητα, τρόποι διασύνδεσης για μια πιο αποτελεσματική παρέμβαση προς την κατεύθυνση της ενεργού γήρανσης Σ. Παναγιωτάκης, Χ. Λιονής
2. Η προσωπικότητα του περιθάλποντα ως σημαντική παράμετρος της εμπειρίας φροντίδας του ασθενούς με άνοια Ε. Ιατράκη
3. Παράγοντες που επηρεάζουν την ποιότητα ζωής των οικογενειακών περιθαλπόντων ατόμων με ν. Alzheimer: Ο ρόλος της επιβάρυνσης
Σοφία Κουκούλη, Συμεών Παναγιωτάκης, Ιωάννα Κορτσιδάκη
…………………………..
Τέχνη και άνοια Πρόεδρος: Κ. Ζαχαρενάκης
1. Πρόγραμμα άσκησης ενσυνειδητότητας, Α. Αγγελίδου 2. Η επιρροή των παρεμβάσεων τέχνης στην αναγνώριση και έκφραση του συναισθήματος ασθενών με ήπια νοητική δυσλειτουργία, Ά. Γαβρά 3.Εκπαιδεύοντας την μνήμη στις τουριστικές διαδρομές της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Ε. Αντωνιάδου
…………………………
Μη φαρμακευτικές παρεμβάσεις για ασθενείς με άνοια Πρόεδρος: Δ. Μπεκιαρίδης
…. 3. VALIDATION: Θεωρία και πράξη μιας ψυχοκοινωνικής παρέμβασης για την αντιμετώπιση άνοιας προχωρημένου σταδίου και η ψυχοπαιδαγωγική της ποιότητα, Κ. Ζαχαρενάκης

Comments are closed.