Γ.Σ. Ψηφορορία της Εταιρείας – 7 Ιανουαρίου 2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ/ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΝΟΣΟΥ ALZHEIMER ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ»

Αγαπητά μας μέλη,

Η Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. έχουν την χαρά και την τιμή να σας καλέσουν σε Γ.Σ. της Εταιρείας μας στις 7 Ιανουαρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 4.00 μ.μ., στην αίθουσα διαλέξεων του Χριστιανικού Σωματείου «Απόστολος Παύλος», Αμαλθείας 12 (πλακόστρωτο). Εάν δεν υπάρξει απαρτία, η Συνέλευση θα επαναληφθεί οριστικά στις 14 Ιανουαρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 4.00 μ.μ..
Η διάρκεια της ψηφοφορίας θα είναι μέχρι 8.00 μ.μ., στον ίδιο χώρο.
Θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Τροποποίηση Καταστατικού
2. Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου, Επιστημονικής Επιτροπής. και Εξελεγκτικής Επιτροπής
3. Απολογισμός πεπραγμένων από το απερχόμενο Δ.Σ.
4. Σχεδιασμός δράσεων για την επόμενη θητεία
5. Διάφορα

Δικαίωμα στην ψηφοφορία έχουν όλα τα οικονομικά τακτοποιημένα μέλη.
Υποψηφιότητες για το Δ.Σ., την Ε.Ε., και την Εξ. Επιτροπή, θα μπορεί να υποβάλει οποιοδήποτε μέλος μας έχει τη δυνατότητα να διαθέτει χρόνο για τις καθημερινές δραστηριότητες της Εταιρείας μας και είναι οικονομικά τακτοποιημένο.
Για δηλώσεις υποψηφιότητας μέχρι και την Δευτέρα 31 Δεκεμβρίου 2018- στα τηλέφωνα: 6974192595, ή με επιστολή με καταληκτική ημερομηνία ταχυδρόμησης την 31η Δεκεμβρίου, στην διεύθυνση: Ιωάννα Κορτσιδάκη, Νταλιάνη 22, 71306 Ηράκλειο.

Η παρουσία σας κρίνεται επιβεβλημένη.

Με τιμή
Το Δ.Σ. της Εταιρείας

Comments are closed.