ΦΕΚ τροποποίησης 2017 για μη αναστρέψιμες παθήσεις και Ενιαίο Πίνακα Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας

Διαβάστε τα 2 ΦΕΚ: fek-tefxos-v-7-2018, fek-tefxos-v-4591-2017alzheimer logo

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε σχετικά με τα καινούργια ΦΕΚ Β΄ 7/8-1-2018 (αναθεώρηση/αντικατάσταση πίνακα με μη αναστρέψιμες παθήσεις) και ΦΕΚ Β’ 4591/27-12-2017 (αναθεώρηση/ αντικατάσταση Ενιαίου Πίνακα Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας) τα οποία και επισυνάπτουμε.

Σύμφωνα με την νέα απόφαση στις ψυχικές διαταραχές περιλαμβάνεται η μέσου και προχωρημένου σταδίου άνοια ενώ πιο διακριτά οι άνοιες (Ν. Alzheimer, αγγειακή, μικτή, μετωποκροταφική κ.λπ.) εντάσσονται και στα νοσήματα του νευρικού συστήματος, κάτι που δεν αναφερόταν στο προηγούμενο ΦΕΚ, καθώς οι άνοιες εντάσσονταν μόνο στις ψυχικές διαταραχές.

Σύμφωνα με το νέο ΦΕΚ Β’ 4591/27-12-2017 οι άνοιες (Νευροεκφυλιστικής Αρχής και Μη) μπορούν να εκτιμηθούν τόσο από ψυχιάτρους όσο και από νευρολόγους (μια αναφορά που δεν υπήρχε στο παλαιότερο ΦΕΚ Β΄ 1506/4-5-2012).  Ο καθορισμός των ποσοστών για την άνοια στο νέο ΦΕΚ  Β’ 4591/27-12-2017 καθορίζονται ανάλογα με το στάδιο και πιο συγκεκριμένα: για την Γνωστική Δυσλειτουργία – ήπια νοητική έκπτωση (10% – 50%), για την Αρχόμενη ήπια άνοια (67% – 80%) και την Μέσου και Προχωρημένου σταδίου (≥ 80%).

Comments are closed.