Έντυπο απο τον Διεθνή Οργανισμό για τη Νόσο Alzheimer

Επιλέξτε τον παρακάτω σύνδεσμο για πρόσβαση στο έντυπο με τίτλο
“Dementia Friendly Communities Global developments”

Σύνδεσμος

Comments are closed.