ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ 


Σημαντικός ο ρόλος της φυσικοθεραπείας στις ψυχικές διαταραχές

Πηγή: Health Daily – Οκτώβριος 2015

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας (10 Οκτωβρίου), ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών (ΠΣΦ) τονίζει ότι ο ρόλος της επιστήμης της φυσικοθεραπείας είναι όχι μόνον σημαντικός στη θεραπεία των ψυχικών διαταραχών αλλά αποτελεί και αναπόσπαστο μέρος της ομάδας

διεπιστημονικής προσέγγισης. Η φυσικοθεραπεία συμβάλλει στην αντιμετώπιση μια πληθώρας ψυχικών διαταραχών τόσο στους ενήλικες – όπως κατάθλιψη, αγχώδεις διαταραχές, ψυχώσεις, διαταραχές προσωπικότητας, άνοια, κλπ – όσο και στα παιδιά και εφήβους που πάσχουν από διαταραχές στο φάσμα

του αυτισμού, ελλειμματική προσοχή και υπερκινητικότητα, προβλήματα συμπεριφοράς, νοητική στέρηση, μαθησιακές δυσκολίες, αναπτυξιακές διαταραχές, κλπ. Επιπρόσθετα, η πλειοψηφία των ανθρώπων με ψυχικά προβλήματα έχουν και συχνά συνοδά νοσήματα, τα όποια οι φυσικοθεραπευτές

αντιμετωπίζουν με επιτυχία συμβάλλοντας στη πρόληψη & μείωση των περισσοτέρων παραγόντων θνησιμότητας τους. Ωστόσο, υπογραμμίζει ο ΠΣΦ, για να μπορέσει η φυσικοθεραπεία να συμβάλλει στην διατηρησιμότητα της αξιοπρέπειας των ψυχικά πασχόντων, πρέπει και η πολιτεία

να της δώσει το δικαίωμα να τοπράξει, στελεχώνοντας επαρκώς με φυσικοθεραπευτές τις αντίστοιχες ψυχιατρικές δομές.

Comments are closed.