ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΗΠΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗΣ

H ΑΛΛΗΛΕΓΓΎΗ στο πλαίσιο ενεργοποίησης και συμμετοχής της σε προγράμματα για την διάγνωση της ήπιας γνωστικής διαταραχής είναι στο Γεροντολογικό Τμήμα του Πανεπιστημίου του Κορκ στην Ιρλανδία μέσα από το πρόγραμμα αδελφοποίησης Περιφερειών Αναφοράς για την Ενεργό και Υγιή γήρανση στην Ευρώπη. Το Πανεπιστήμιο του Κορκ και ο Καθηγητής Malloy δραστηριοποιείται έντονα και με μεγάλη επιτυχία στον τομέα αυτόν.
Στο πρόγραμμα συμμετέχουμε μετά από επιτυχημένη έκβαση αίτησης της Εταιρείας μας σε σχετικό ευρωπαϊκό πρόγραμμα.
Σκοπός του ταξιδιού είναι η ανταλλαγή απόψεων και καλών πρακτικών σχετικά με την άνοια και την ευπάθεια σε επίπεδο πρωτοβάθμιας φροντίδας και εξωτερικού γηριατρικού ιατρείου με τη χρήση της τεχνολογίας και πιο συγκεκριμένα την εμπειρία με το εργαλείο QMCI, ένα ερωτηματολόγιο σε ηλεκτρονική μορφή για τη γρήγορη διάγνωση της ήπιας γνωστικής διαταραχής, το οποίο ελπίζουμε να δώσει σημαντικά αποτελέσματα στην ελληνική πραγματικότητα. Σύντομα θα σας ενημερώσουμε ξανά.

 

Comments are closed.