Συνεργασία της ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ με το Centre for Gerontology and Rehabilitation University College Cork στην Ιρλανδία.

Σημαντική Ενημέρωση

Το Twinning Scheme που έχουμε επιτύχει με το Πανεπιστήμιο του Cork (Pr Molloy) στην Ιρλανδία και μέσα από το οποίο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ένα εργαλείο (QMCI) για την πρώιμη διάγνωση της ήπιας γνωσιακής διαταραχής στην κοινότητα.
Συνεργασία της ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ με το Centre for Gerontology and Rehabilitation University College Cork στην Ιρλανδία.

Α twinning scheme in the 2019 Launch EIP on AHA, for the adaptation of the digital version of QMCI to Greek.

 

Comments are closed.