Περιλήψεις/Abstracts – 5ου Παγκρήτιου Διεπιστημονικού Συνεδρίου Ν. Alzheimer & 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου στην Ενεργό & Υγιή Γήρανση


Κάντε κλικ στην παρακάτω εικόνα/αφίσα μας για να δείτε ή/και να κατεβάσετε τις περιλήψεις των ομιλιών απο το πρόγραμμα του συνεδρίου μας !


Alzheimer2016poster

Comments are closed.