Μελέτη της Ένωσης Ασθενών Ελλάδος

Ενημερωτικό απο την ΕΝΩΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Η Ένωση μας έχει ξεκινήσει τη διενέργεια μίας συγχρονικής μελέτης με ερευνητικό αντικείμενο την επίδραση της πανδημίας COVID-19 και των περιοριστικών μέτρων στην πρόσβαση των χρόνιων ασθενών στο υγειονομικό σύστημα με την επιστημονική εποπτεία του Ινστιτούτο Οικονομικών της Υγείας. Τα αποτελέσματα της μελέτης θα είναι πολύ σημαντικά για την αποτύπωση των προβλημάτων που αντιμετώπισαν οι ασθενείς κατά τη διάρκεια της πανδημίας και βέβαια θα συμβάλλουν στη διαμόρφωση των παρεμβάσεων της Ένωσης για τη βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών προς όλους τους φορείς.

Το link του ερωτηματολογίου είναι : https://www.surveymonkey.com/r/Enosi 

Comments are closed.