Αποτελέσματα παγκόσμιας έρευνας από την ADI

Μπορείτε να διαβάσετε παρακάτω τα αποτελέσματα από μια παγκόσμια έρευνα από την ADI :

Η μεγαλύτερη παγκόσμια έρευνα για τις απόψεις σχετικά με την άνοια αποκαλύπτει ότι
τα 2/3 των ανθρώπων ακόμα πιστεύουν ότι η άνοια αποτελεί μέρος του φυσιολογικού γήρατος
και όχι μια νόσος.

Το 95% των συμμετεχόντων της έρευνας πιστεύουν ότι μπορεί να αναπτύξουν άνοια κάποια στιγμή στη
ζωή τους – η έρευνα με 70.000 συμμετέχοντες από 155 χώρες αποκαλύπτει ότι
 τα 2/3 των ανθρώπων ακόμα πιστεύουν ότι η άνοια αποτελεί μέρος του φυσιολογικού γήρατος
 το 62% των επαγγελματιών υγείας ακόμα πιστεύουν ότι η άνοια αποτελεί μέρος του φυσιολογικού γήρατος.
 Περίπου το 50% των ατόμων που ζουν με την άνοια αισθάνονται ότι οι επαγγελματίες υγείας
τους αγνοούν (ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό)
 1 στους 5 αποδίδει την άνοια σε κακή τύχη, σχεδόν το 10% σε θέλημα Θεού και το 2% σε
μαγεία
 Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο αναπτύσσει άνοια.
 Στην Ελλάδα μόνο το 19% των περιθαλπόντων, το 10,2% των επαγγελματιών υγείας και
το 12,7% του γενικού κοινού απάντησε ότι υπάρχουν επαρκείς υπηρεσίες για τα άτομα που
πάσχουν από άνοια. Το 81,9% του γενικού κοινού πιστεύει ότι τα άτομα που πάσχουν από
άνοια είναι παρορμητικά και απρόβλεπτα.

Τα αποτελέσματα της παγκόσμιας έρευνας της Alzheimer’s Disease International (ADI) αποκαλύπτουν το μεγάλο ποσοστό άγνοιας για τη νόσο παγκοσμίως, καθώς τα 2/3 των συμμετεχόντων ακόμα πιστεύουν ότι η άνοια αποτελεί μέρος του φυσιολογικού γήρατος και όχι μια νευροεκφυλιστική διαταραχή. Η ADI ενόψει της Παγκόσμιας μέρας για τη Νόσο
Alzheimer (21η Σεπτεμβρίου) δημοσίευσε το World Alzheimer’s Report 2019: Attitudes to dementia, που
προέκυψε από τη μεγαλύτερη ως τώρα έρευνα για την άνοια στην οποία συμμετείχαν 70.000 άτομα από
155 χώρες. Η ανάλυση των δεδομένων έγινε από το LSE.

Η έρευνα αποκαλύπτει ότι το στίγμα για τη νόσο αποτρέπει τους ανθρώπους από το να αναζητήσουν
έγκαιρα πληροφόρηση, συμβουλές και ιατρική βοήθεια, ώστε να βελτιώσουν την ποιότητα της ζωής τους,
καθώς η άνοια εξελίσσεται σε μια από τις γρηγορότερα αυξανόμενες αιτίες θανάτου παγκοσμίως. Ο αριθμός των ατόμων που πάσχουν από άνοια παγκοσμίως προβλέπεται να αυξηθεί από τα 50 εκατ. σήμερα στα 152 εκατ. το 2050. Στην Ελλάδα πάσχουν 197.000 και σύμφωνα με τις προβλέψεις το 2050 ο αριθμός αυτός θα φτάσει στους 354.000 πάσχοντες.
Στην έρευνα συμμετείχαν άτομα με άνοια, περιθάλποντες, επαγγελματίες υγείας και το ευρύτερο κοινό της
κάθε χώρας. Ένα βασικό ερώτημα είναι το κατά πόσο η άνοια θεωρείται μέρος του φυσιολογικού γήρατος.
Το 48% πιστεύει ότι η μνήμη του ατόμου με άνοια δεν πρόκειται να καλυτερεύσει, ακόμα και με ιατρική βοήθεια, ενώ 1 στα 4 άτομα θεωρεί ότι δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι για να προλάβουμε την άνοια.

Η διευθύνουσα σύμβουλος της ADI, Paola Barbarino, υπογραμμίζει: “Το στίγμα είναι το μεγαλύτερο εμπόδιο
που περιορίζει δραματικά τα άτομα με άνοια παγκοσμίως από το να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής
τους… Σε προσωπικό επίπεδο το στίγμα μπορεί να υπονομεύσει τους στόχους ζωής, να μειώσει τη συμμετοχή σε ενδιαφέρουσες δραστηριότητες και συνακόλουθα να μειώσει την ποιότητα ζωής των ατόμων.

Σε κοινωνικό επίπεδο, το στίγμα και οι προκαταλήψεις μπορεί να επηρεάσουν τα επίπεδα χρηματοδότησης
για την περίθαλψη και την υποστήριξη των ατόμων με άνοια… Αυτή η λεπτομερής έρευνα ελπίζουμε να αποτελέσει έναυσμα για μια θετική αλλαγή παγκοσμίως.” Στα πλαίσια της έρευνας το 50% των ατόμων με
άνοια δήλωσαν ότι αισθάνονται να τους αγνοούν οι επαγγελματίες υγείας (ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό), ενώ το 33% του ευρύτερου κοινού θεωρεί ότι αν έπασχαν από άνοια δεν θα τους έδιναν σημασία οι γιατροί και οι άλλοι επαγγελματίες υγείας.

Το 95% των συμμετεχόντων πιστεύει ότι μπορεί να αναπτύξει άνοια κάποια στιγμή στη ζωή του και πάνω
από τα 2/3 (το 69,3%) θα ήθελαν να κάνουν ένα γενετικό τεστ για να μάθουν αν κινδυνεύουν να αναπτύξουν άνοια (αν και δεν υπάρχει ακόμη μια τροποποιητική θεραπεία της νόσου). Ο φόβος για την ανάπτυξη άνοιας είναι υψηλός παγκοσμίως, αλλά η πραγματική κατανόηση της νόσου χαμηλή.

Comments are closed.